Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

ADHD och skolan

Eftersom ADHD-beteende många gånger anses oacceptabelt i vårt samhälle, drabbas många barn med ADHD till slut av väldigt låg självkänsla och kan få begränsade sociala färdigheter. För att hjälpa dessa barn att få en känsla av värde och känna stolthet över sina prestationer krävs ett lagarbete. Laget bör omfatta barnet, föräldrar, lärare och vårdgivare.

Lärarens roll är central

De flesta klasser har en eller flera elever med ADHD-symtom. Därför är lärarens roll oerhört viktig för att upprätthålla en lugn och god studiemiljö i klassrummet. Här finns en mängd tips och goda råd till dig som är lärare.

5 sätt att förbättra elevens självkänsla

  1. Övervaka och fostra på ett lugnt sätt.
  2. Ge uppmuntran.
  3. Belöna mer än du kritiserar.
  4. Beröm omedelbart allt gott uppförande och alla goda prestationer.
  5. Hitta sätt att uppmuntra barnet.

 

 


Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.