Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Skillnad mellan flickor och pojkar

Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder på grund av hur symtomen yttrar sig. Tonårsflickor med ADHD identifieras och diagnostiseras ofta inte förrän deras utmaningar i skolan blivit kroniska och problematiska. Därför lider många flickor och kvinnor i tysthet.

Med tanke på de allvarliga följder ADHD kan leda till i ungdomen och i vuxen ålder, är behovet stort av en ökad medvetenhet om detta funktionshinder hos tonårsflickor. Det finns studier som visar på vilket sätt flickor med ADHD möter andra problem än pojkar i samma situation, och en av dessa studier kan du läsa här.

 

“Några studier om psykisk hälsa hos tonåringar visar att tonårsflickor mår sämre psykiskt nu än för några år sedan och har lägre självkänsla än tonårspojkar. Flera flickor med depression uppvisade också tidiga symtom på ADHD.” (Källa SBU 2005)

 

2005 publicerade SBU rapporten "ADHD hos flickor – En inventering av det vetenskapliga underlaget".

“Regeringens uppdrag till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) var att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera kunskaperna om flickor med vissa psykiska störningar, speciellt avseende ADHD. Utredningen skulle fokusera på att finna metoder för att bättre identifiera flickor med sådana störningar och att identifiera angelägen forskning.” 

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.