Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Tonåringar med ADHD

I många år trodde läkare att barn växte ifrån ADHD-symtomen när de kom upp i tonåren. Det har dock visat sig att detta inte alltid är fallet.
I själva verket har cirka 70 % av barnen med ADHD fortsatta problem med impulsivitet, problemlösning, beslutsfattande och ouppmärksamhet under tonåren.

“När det gäller att vara oorganiserad trodde jag att alla hade det så här…” 

I tonåren ändras kännetecknen på ADHD och vissa symtom blir mindre märkbara. Även om symtom som hyperaktivitet, ouppmärksamhet och bristande impulskontroll tenderar att minska, förblir impulsivitet ett stort problem för många unga människor med ADHD under tonåren. Detta kan orsaka svårigheter i skolan eller på jobbet, i familjen och i sociala relationer, och det kan i värsta fall leda till olyckor, låg självkänsla, drog- och alkoholmissbruk eller kriminalitet. Att hantera frågor som rör identitet, accepterande i kamratgruppen och fysisk utveckling kan innebära ytterligare anledning till stress. Läs mer om hur livet som tonåring med ADHD kan vara i Annas historia.

Tonåringar med ADHD kan tendera att förneka sitt tillstånd och vägra ta läkemedel i skolan, eftersom de inte vill vara annorlunda jämfört med sina klasskamrater. Samtidigt kan tonåren vara en spännande tid, när man blir äldre och mer oberoende. För ungdomar med ADHD, som är 16 år eller äldre, kan det vara till god hjälp att lära sig sätta upp mål och förstå innebörden av att tänka över sina beslut. För att uppnå detta är det viktigt att de även lär sig förstå att symtomhanteringen är en viktig del när det gäller att utveckla levnadsfärdigheter och att hantera dagliga situationer.

Beteenden som kan vara indikationer på ADHD hos ungdomar är att de:

  •  är allmänt slarviga i skolan och i hemmet
  • är konsekvent sena med uppgifter
  • konstant glömmer saker som läxor
  • är lättdistraherade med ett kort uppmärksamhetsspann
  • ofta kommer för sent till skolan
  • gör allting som har en deadline först i allra sista minuten
  • kommer med många ursäkter för saker som inte blir gjorda
  • ger intryck av att inte lyssna vid tilltal.

Det är viktigt att förstå skillnader i beteendet hos ungdomar med ADHD, eftersom många unga människor i tonåren går igenom perioder med besvärligt beteende. Det gör det lättare att hantera tillståndet och säkerställer ett förbättrat socialt liv och ett bättre samspel i familjen och i klassrummet.