Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Porträtt av en tonåring

Att förstå människor med ADHD kan vara svårt. Denna korta berättelse om en tonåring med ADHD kan ge en glimt av deras värld.

Tänk på!

En behandlingsplan omfattar ofta en avvägning mellan beteendeterapi och medicinering. När läkemedel används som en del av behandlingsplanen, är det ett av de mest effektiva verktygen för att minska symtomen. Läkare använder olika typer av receptbelagda läkemedel, i kombination med rådgivning, för att behandla olika typer av ADHD-beteenden. Varje behandling har sitt sätt att hjälpa till att hålla symtomen under kontroll. Tala med din läkare om du observerat något av de beteenden som beskrivs under symtom. Läkaren kan ordinera en specialanpassad behandlingsplan tillsammans med dig och din tonåring.

Visste du att?

Trots att ADHD är ett av de vanligaste neuropsykiatriska funktionshindren hos barn, har ADHD hos tonåringar inte undersökts i någon större omfattning. Forskning visar att så många som 80 % av de barn som diagnostiserats med ADHD, även har kvarstående symtom under tonåren, och ca 65 % upplever symtom in i vuxen ålder.

Anna är 17 år

ADHD hos flickor förblir ofta oupptäckt. Även om Anna är väldigt smart, tycker lärarna att hon är virrig och något av en dagdrömmare.

Annas historia

Anna har alltid varit oorganiserad, oavsett om det gällt det egna rummet, skåpet i skolan eller hennes skolanteckningar. På lågstadiet var hon väldigt duktig, men pressen på mellanstadiet gjorde henne trött, vilket drabbade hennes skolarbete. I tidiga tonåren grälade hon dagligen med sina föräldrar och efter en rad olyckor bestämde sig Anna i samråd med sina föräldrar för att söka hjälp hos en läkare.

“När det gäller att vara oorganiserad trodde jag att alla hade det så här…” 

Trots att ADHD är ett av de vanligaste neuropsykiatriska funktionshindren hos barn, har ADHD hos tonåringar inte undersökts i någon större omfattning. Forskning visar att så många som 80 % av de barn som diagnostiserats med ADHD, även har kvarstående symtom under tonåren, och ca 65 % upplever symtom in i vuxen ålder.

Utan behandling uppvisar många tonåringar med ADHD försämrade skolprestationer, de råkar ut för olyckor och löper risk att utveckla ett missbruksbeteende. De kan även ha ett ökat antisocialt beteende och hamnar ibland i kriminalitet, med efterföljande negativa konsekvenser för dem själva och familjen.

När barn med ADHD blir äldre förändras vanligtvis symtombilden; vissa symtom, däribland impulsivitet, rastlöshet, överdriven motorisk aktivitet, ouppmärksamhet och distraherbarhet kan bli mindre tydliga. Därför är det många tonåringar som först diagnostiserats med den kombinerade typen av ADHD, som i vuxen ålder inte längre uppfyller kriterierna för denna typ av ADHD. Impulsivitet – och frekventa utbrott – förblir dock ofta ett stort problem för många tonåringar, vilket leder till svårigheter i skolan, på arbetet, inom familjen och i sociala relationer.

Trotssyndrom eller beteendestörningar förekommer samtidigt hos cirka 35 % av barn diagnostiserade med ADHD. Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder, missuppfattat av skolan och den medicinska världen, vilket kan få dessa flickor och kvinnor att lida i det tysta.

Flickor och pojkar som har ADHD verkar ofta lättdistraherade och kan upplevas som att de:

  • är allmänt slarviga i skolan och hemma
  • är konsekvent sena med uppgifter
  • konstant glömmer saker som hemuppgifter
  • är lättdistraherade
  • regelbundet kommer för sent till skolan
  • ofta skjuter upp deadlines, väntar med allt till sista minuten
  • beskylls för att inte lyssna på tilltal.
Få hjälp

En behandlingsplan omfattar ofta en noggrann avvägning mellan icke farmakologiska stödåtgärder och medicinering. När läkemedel används som del av en omfattande behandlingsplan är det ett av de mest effektiva verktygen när det gäller att minska ADHD-symtomen.

Varje behandling kan på sitt sätt hjälpa till att hålla symtomen under kontroll. Tala med din läkare om du observerat något av ovan beskrivna beteenden och vill komma i kontakt med någon att tala med. Han eller hon kan hjälpa till att identifiera olika stödåtgärder som kan hjälpa den enskilda individen.

En film om tonåringar med adhd

Se filmen om Elin och Patrik som bägge har fått diagnosen ADHD.

Skillnad mellan flickor och pojkare

Hos flickor och kvinnor kan ADHD vara ett dolt funktionshinder på grund av hur symtomen yttrar sig. Tonårsflickor med ADHD identifieras och diagnostiseras ofta inte förrän deras utmaningar i skolan blivit kroniska och problematiska. Därför lider många flickor och kvinnor i tysthet. Läs en studie om flickor och ADHD här.

Behandling

För att en behandling av ADHD ska vara framgångsrik så krävs ett samarbete, mellan patienten, den omedelbara familjen, vården, skolan och den eventuella arbetsplatsen. Den konkreta behandlingen bygger även den på samverkan – mellan beteendeterapi, förändringar i hem- och skolmiljö och medicin

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.