Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Beteendeterapi

Beteendeterapi har som mål att förändra och förbättra barns beteende. Den genomförs vanligtvis genom att utbilda föräldrar och/eller lärare i särskilda tekniker som förbättrar beteendet, till exempel symboliska belöningssystem och raster. Ett annat begrepp är social färdighetsträning, som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

De tre principerna för beteendeterapi:

  1. Sätt upp specifika mål.
  2. Besvara olika beteenden med belöningar respektive konsekvenser.
  3. Fortsätt använda belöningar och konsekvenser under tillräckligt lång tid.
”Under alla förhållanden kräver behandlingen av ADHD ett nära samarbete mellan familj, lärare och all berörd sjukvårdspersonal.”
Social färdighetsträning – ”social skills training”

Barn med ADHD har stora svårigheter i sitt samspel med andra barn, vilket framför allt gäller om barnen lätt blir arga och möter andra med aggressivitet. Detta får stor betydelse, inte bara för barnets vardagsumgänge utan också för framtida samspel med olika personer i omgivningen, såväl vuxna som barn.

En rad träningsmetoder har utvecklats med målsättningen att öka barnets förmåga att klara ett socialt samspel med jämnåriga. Det kan handla om hur man introducerar sig själv i en leksituation, hur man löser konflikter, hur man uppmärksammar andras önskningar, hur man gör för att få kamrater, och så vidare. Utveckling av inlärningsstrategier för att lättare klara skolarbetet kan också ingå. I dessa program används olika tekniker som vuxenledning (coaching), modellsituationer, rollspel och andra övningar – individuellt eller i smågrupper. (Källa: Socialstyrelsen 2002)

 

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.