Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Förändringar i hem- och skolmiljö

Tillsammans med beteendeterapin kan även en rad olika förändringar i barnets hem- och skolmiljö genomföras. Sådana åtgärder har som mål att förbättra barnets studiefärdigheter och beteende i klassrummet. Det är viktigt att få hjälp av lärarna för att genomföra sådana förändringar, och deras återkoppling är generellt mycket viktig för uppföljning och bedömning av ADHD-behandlingen. Dock spelar barnets ålder och symtomens svårighetsgrad en viktig roll när det gäller effektiviteten hos dessa åtgärder, och nyttan av att arbeta med utbildningsspecialister.

Tänk på att

För barn med ADHD är kontinuitet i behandlingen väsentligt, oavsett om det handlar om konsekventa belöningssystem vid beteendeterapi, stabila rutiner i hem- och skolmiljön eller vid medicinering.

  • Andra behandlingar som kan vara till hjälp för barnet och dess familj
    Familjeterapi, som kan hjälpa föräldrar och syskon att hantera den stress det innebär att leva med någon som har ADHD.
  • Träning i sociala färdigheter, som hjälper barnet att uppföra sig mindre aggressivt och impulsivt, hantera vrede och uppföra sig på ett mer socialt accepterat eller lämpligt sätt.
  • Stödgrupper, som kan erbjuda vuxna och barn med ADHD samt deras föräldrar ett nätverk av socialt stöd, information och utbildning.

Läs gärna mer i Socialstyrelsens publikation Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd.

 

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.