Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Symtom

ADHD kan upptäckas genom att vissa specifika beteenden identifieras. De tre viktigaste är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Vissa personer kan visa tecken på samtliga tre symtom (kombinerad ADHD), medan andra kanske bara uppvisar en eller två typer av symtom.

Skäl att misstänka ADHD

  • Ditt barn kan inte kontrollera impulsivt eller aggressivt beteende, vilket orsakar relationsproblem.
  • Ditt barn gör dåligt ifrån sig i skolan på grund av en oförmåga att koncentrera sig, fokusera eller sitta still.
  • Symtomen förekommer i många olika situationer.

 

Skäl att inte misstänka ADHD

  • Symtomen är sporadiska och påverkar inte det dagliga livet eller relationer.
  • Ditt barn presterar som, eller nästan som, sina jämnåriga.
  • Symtomen förekommer endast i vissa situationer (i en miljö, t ex endast i hemmet eller endast i skolan).

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.