Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Ouppmärksamhet

Personer som har problem med att vara uppmärksamma har i allmänhet svårt att behålla fokus och de blir lätt distraherade. För dem kan det vara svårt att fokusera sin uppmärksamhet på att organisera och fullfölja en uppgift, eller att lära sig något nytt.

De kan ha stora svårigheter att koncentrera sig på en specifik sak och kan tröttna på en uppgift efter bara några minuter. Å andra sidan kan de utan ansträngning, och utan att tänka på det, ägna sin fulla uppmärksamhet åt aktiviteter de verkligen gillar.

Symtom på ouppmärksamhet kan vara att:

 • inte kunna fokusera på detaljer
 • göra slarvfel i skolarbetet eller vid andra aktiviteter 
 • ha svårt att behålla uppmärksamheten på uppgifter eller under lek 
 • inte verka lyssna på direkt tilltal 
 • ha problem med att följa instruktioner (beror inte på att personen inte förstår instruktionerna) 
 • ofta misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller andra uppgifter 
 • ha svårt att organisera sina uppgifter eller aktiviteter 
 • undvika eller ogilla uppgifter som kräver mental uthållighet, som skolarbete eller läxor 
 • ofta tappa bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter,    t ex böcker, pennor, leksaker eller verktyg 
 • vara lättdistraherad av yttre stimuli 
 • vara glömsk.

 

Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.