Du lämnar nu webbplatsen www.levamedadhd.se. Denna länk går till en webbplats där våra Sekretesspolicy inte gäller. Klicka på OK för att gå vidare. her

Tala med din läkare

Om ditt barn visar tecken på ADHD finns det många instanser du kan vända dig till för att få hjälp. Många familjer börjar med att tala med sin husläkare eller skolsköterskan. Även vissa barnläkare kan själva bedöma barnet men oftast remitterar de barnet vidare till en specialist.

Vad händer hos doktorn?

För att uppnå målen med en utredning bör en basutredning hos en specialist innehålla följande:

  • intervju med barn och föräldrar, det vill saga en så kallad anamnes
  • information om barnet från andra källor, vanligen förskole- eller skolpersonal, om symtom, trivsel, social funktion och så vidare
  • besvarande av frågeformulär (föräldrar, möjligen förskola/skolpersonal, och eventuellt barnet självt)
  • psykologiska testningar och bedömningar
  • motorisk/neurologisk undersökning och grundläggande medicinsk undersökning (kroppsundersökning och undersökning av syn och hörsel)
  • analys av förskole- eller skolsituation, t ex hur miljön påverkar barnet och barnets inlärningsförmåga och skolprestationer
    (Källa: Socialstyrelsen 2002)
Vilka läkare kan du vända dig till?
Husläkare/läkare i primärvården
Husläkaren är kanske den första inom sjukvården som du vänder dig till för att få hjälp. I de flesta fall skickar husläkaren en remiss till en läkare med specialistkunskaper om utredning och behandling av ADHD.
Pediatriker/barnläkare
Pediatriker/barnläkare är specialister på barnsjukdomar. Däremot är det inte säkert att pediatrikern/barnläkaren har erfarenhet av ADHD. Eftersom ADHD oftast förekommer hos barn, är det dock troligt att en pediatriker/barnläkare har viss erfarenhet av screeningprocessen för ADHD, och kan därmed hjälpa till att utesluta (eller identifiera) medicinska tillstånd med liknande beteende- eller inlärningsmönster. Dessutom har de sannolikt mer erfarenhet än husläkarena av att skriva ut läkemedel till barn. Precis som husläkare är de till stor hjälp när det gäller behandlingsremisser till lokala ADHD-specialister.
Barn- och ungdomspsykiater
En barn- och ungdomspsykiater är specialiserad på psykiska hälsofrågor och sjukdomar under barndomen, bland annat ADHD och barndepression. En barn- och ungdomspsykiater kan hjälpa till att bedöma om ADHD är det enda problemet eller om det även finns andra svårigheter. De flesta barn- och ungdomspsykiatrer har stor erfarenhet av att förskriva läkemedel vid ADHD och andra psykiska störningar som observeras hos barn.
Barn- och ungdomsneurolog
En barn- och ungdomsneurolog är en medicinsk specialist som kan ha särskild kompetens för att diagnostisera och behandla ADHD. Dessa läkare är vanligtvis experter när det gäller att påvisa och behandla epilepsi, andra neuropsykiatriska störningar som Tourettes syndrom eller hjärntumörer. En del barn med ADHD träffar en barn- och ungdomsneurolog för att utesluta dessa tillstånd.
Psykiater
En psykiater är en läkare som specialiserat sig inom området psykisk hälsa och som även kan förskriva läkemedel för ADHD hos tonåringar och vuxna. Hos många tonåringar och vuxna förbättras inte symtomen med enbart beteendeterapi (främst KBT – kognitiv beteendeterapi). KBT-metoder kan dock hjälpa människor med ADHD att hitta sätt att hantera de unika problem de kan stå inför i umgänget med familj, vänner och skolkamrater.
Skolläkare
En skolläkare finns tillgänglig i skolan för att främja elevernas hälsa, för att samtala med elever och föräldrar samt för att ställa diagnos, alternativt skicka remiss för vidare utredning.

 


Personerna på bilderna har inget med innehållet i texterna att göra.